Kampin Terminaalialue Kamppi, Helsinki

Asemakaavan viitesuunnitelma

1998

Helsingin kaupunki, KSV

60 000 kem²

Helsingin ytimessä sijaitsevan Kampin terminaalialueen kehittämisellä haluttiin luoda uusi elävä ja monipuolinen liikekeskus joukkoliikenteen solmukohtaan. Uuden asemakaavan pohjaksi laaditussa luonnossuunnitelmassa haettiin ratkaisu maanalaisille terminaaleille ja pysäköintilaitoksille, jalankulkuverkostolle sekä maanpäällisille kortteleille ja aukioille. Liike-, toimisto- ja asuinkortteleille haluttiin antaa Helsingille ominainen mittakaava. Aukioissa tuli näkyä paikan historialle ominainen suurpiirteisyys.