Dalmannkai-Kaiserkai Hampuri, Saksa

Ideasuunnitelma

2000

90 000 kem²

Hampurin entisen satama-alueen kielekkeelle olemme ehdottaneet rakennettavan tiivistä asumista pienmittakaavaisiin kortteleihin, vastakohdaksi Elben ja nykyisen sataman tuuliselle ja meluisalle suurpiirteiselle ympäristölle. Kortteleiden sisälle syntyy sekä yksityisiä että puolijulkisia ja julkisia pihatiloja. Pituusuunnassa aluetta rytmittävät korkeammat toimitilarakennukset.