Ramsinranta Vuosaari, Helsinki

Asemakaavan viitesuunnitelma

2007

KSV

15 000 kem²

Vuosaaren Merirastilan entiselle Unitas-opiston käyttämättömälle rakennusoikeudelle haettiin asumisvaihtoehtoa asemakaavamuutoksen pohjaksi. Uudessa viitesuunnitelmassa asunnot on sijoitettu kolmeen pienkerrostaloon Ramsintien varteen sekä rivi- ja pientaloihin lähempänä merenrantaa. Vaihtelevalla ja pienimuotoisella massoittelulla sekä julkisivumateriaalivalinnalla on haluttu luoda havumetsäympäristöön ja vanhan opistorakennuksen arkkitehtuuriin sopiva ratkaisu.