Domus Academica Helsinki

Opiskelu- ja palvelukeskus

2008

HYY Kiinteistöt

6 000 brm²

Muutostyö koskee maanalaisia kerroksia sekä pihakannen uutta jäsentämistä. Maanalaisiin kerroksiin sijoittuu osakuntien käyttöön tarkoitettuja monitoimitiloja, jotka toimivat mm. kamarimusiikki-, teatteri-, kokous- ja juhlatiloina. Maan alla sijaitsee myös ravintola ja paikoitushalli. Domus Academica on maanalaisessa yhteydessä Domus Gaudiumiin, 3. Ylioppilastaloon, joka on toimistossamme suunniteltu kulttuuri- ja opetusrakennus. Julkaistu PU 1/2009.